Politika privatnosti

Cijenimo vaše osobne podatke. Stoga smo iskreni i otvoreni o informacijama koje prikupljamo o vama, kako ih koristimo i s kim ih dijelimo. Stoga Vam savjetujemo da pročitate Pravila o privatnosti kako biste saznali više o tome kako se obrađuju vaši osobni podaci.

Ova Pravila definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka prema poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Infomaasa, kao i zakonske propise, najbolje prakse i međunarodno prihvaćene standarde. Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada, Infomaas pruža jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka, prikuplja i obrađuje te omogućuje jednostavno praćenje i upravljanje osobnim podacima i privolama.

Svrha pravila o privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti je razjasniti našim kupcima, zaposlenicima, partnerima ili drugim osobama s kojima Infomaas poslovno surađuje:

 • koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo (a koje ne obrađujemo)
 • na koji način prikupljamo osobne podatke, i u koje svrhe
 • koliko dugo čuvamo osobne podatke i s kim ih dijelimo
 • koja prava imate u pogledu zaštite i obrade podataka

Principi obrade podataka

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Infomaas pridržava prilikom obrade osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo prema sljedećim načelima obrade:

Zakonito i transparentno u odnosu na ispitanike i njihova prava. Osobni podaci ispitanika obrađuju se u skladu s važećim zakonima i pokrivaju sva prava ispitanika. Infomaas će osigurati transparentnu obradu osobnih podataka. Ispitanicima ćemo dati osobne podatke te na zahtjev ispitanicima omogućiti uvid u podatke, objašnjenja obrade, podloge za obradu i sve ostale pojedinosti prema relevantnim propisima. Infomaas će obavijestiti ispitanike kako se osobni podaci koji se na njih odnose prikupljaju, koriste, stavljaju na uvid ili na drugi način obrađuju te u kojoj se mjeri mjere ili obrađuju. Ispitanik će biti promptno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, biti upoznat sa svakom relevantnom informacijom.

Načelo ograničenja svrhe: Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju samo za posebne, definirane, izričite i zakonite svrhe i ne obrađuju se dalje na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Smanjenje količine podataka, korištenje samo onih podataka odgovarajućih i potrebnih ispitanika za postizanje određene legitimne svrhe.

Ograničenjem pohrane osiguravamo da se osobni podaci ispitanika čuvaju u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je to potrebno za potrebe obrade te ih potom brišemo iz svih evidencija.

Osiguravamo poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka kako bismo spriječili moguće zlouporabe. Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Stoga je bitno da ispitanici odmah obavijesti Infomaas o promjeni osobnih podataka, ili da sami izvrše promjenu podataka u našem sustavu.

Jamčimo cjelovitost i povjerljivost podataka koje prikupljamo i sigurno ih obrađujemo, uključujući zaštitu od neovlaštenog pristupa ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja podataka. Zaposlenici pristupaju podacima ispitanika ovisno o svojim ovlaštenjima i radnim mjestima, te drugim pravnim osobama isključivo na temelju legitimnih interesa i ako su nužni za ispunjenje ugovornih obveza, a sve u svrhu posebne svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka. Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite, kontrole sustava s ciljem otkrivanja sprječavanja curenja podataka te metode kontrole pristupa podacima.

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

U sklopu svog poslovanja Infomaas može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika:

Zainteresirane stranke

 • kontakt podatke (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, mobitela i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (ime, prezime, adresa, osobna iskaznica, PDV ID i sl.).

Kupci

 • kontakt informacije (npr. ime, prezime, naziv tvrtke, e-mail adresa)
 • podatke potrebne za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB, PDV ID)
 • podatke potrebne za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, e-mail, IBAN, PDV ID)

Kandidati za zapošljavanje

 • kontakt informacije (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela, itd.),
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prethodnom zaposlenju, radnom stažu, fotografija i sl.)
 • rezultati testiranja prilikom procesa zapošljavanja

Bivši i sadašnji zaposlenici

 • sve propisane osobne podatke pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose, računovodstvene i knjigovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, matični broj, godina rođenja i dr.),
 • podatke za internu komunikaciju unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
 • podaci potrebni za obavljanje poslova na radnom mjestu kao što su organiziranje putovanja u inozemstvo, beneficije vezane uz posao i sl. (npr. ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave, vozačke dozvole, broj djece i sl.)

Vanjski suradnici i poslovni partneri

 • kontakt podatke (primjerice: ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.)
 • podatke potrebne za izvršenje ugovora (primjerice: ime, prezime, e-mail, IBAN i sl.)
 • podatke potrebne za ispunjavanje zakonskih uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku (ime, prezime, zaposlenje, broj putne isprave i sl.).

U slučaju nemogućnosti pružanja potrebnih osobnih podataka koje tražimo za korištenje naših proizvoda i usluga, odnosno informacija potrebnih za sklapanje ugovora, postoji mogućnost da ugovor neće biti sklopljen te nećete moći koristiti našu uslugu.

Kako prikupljamo osobne podatke

Prikupljanje podataka odvija se na različite načine, uključujući:

 • Praćenje i posjećivanje naše web stranice, uključujući web chat komunikaciju
 • Ispunjavanjem kontakt forme
 • Javljanjem na oglas za posao
 • Kada nam date informacije u obliku objave sadržaja na našoj stranici ili platformama ili tijekom vaše izravne komunikacije s nama, uključujući osobnu komunikaciju i online komunikaciju putem stranice ili elektroničke pošte
 • Korištenjem naših proizvoda i usluga

Svrha obrade osobnih podataka

Infomaas može obrađivati osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • usklađenost sa zakonima i regulatornim okvirima Republike Hrvatske, te zakone i regulative EU
 • za ugovaranje i korištenje naših proizvoda i usluga
 • ispunjavanje obveza iz ugovora o prodaji usluga i proizvoda
 • ponudu usluga i proizvoda
 • analizu i administraciju stranice te nadzor nad korištenjem stranice
 • unapređenje usluga i proizvoda te mjerenje zadovoljstva korisnika
 • upravljanje odnosima s ispitanim korisnicima stranice i/ili usluga i proizvoda
 • odabir kandidata za zapošljavanje

Marketinške aktivnosti koje mogu biti:

 • obavijesti o nadogradnjama sustava, proizvodima i uslugama
 • oglašavanje na društvenim mrežama (Linkedin, Facebook, itd.)
 • slanje biltena
 • slanje elektroničke pošte u svrhu informiranja o nadogradnjama sustava, proizvodima i uslugama

Koje su osnove za obradu osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju sljedećih osnova:

 • izvršenje ugovora o prodaji usluga ili drugih ugovora sklopljenih između ispitanika i Infomaasa
 • legitimni interes za informiranje naših korisnika, kupaca, partnera za pružanje usluga internet stranice i njeno upravljanje, u statističke svrhe, u svrhu određivanja, rješavanja sporova i postupaka upravljanja između ispitanika i Infomaasa, u svrhu dijeljenja osobnih podataka sa članovima i trećim osobama u skladu s Pravilima privatnosti, te postupku odabira u svrhu zapošljavanja
 • izričitu suglasnost ispitanika za primanje marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama ili anketa za mjerenje zadovoljstva uslugama, u svrhu obrade vaših upita
 • radi ispunjavanja zakonskih obveza Infomaasa, posebice temeljem računovodstva, knjigovodstva, radnopravnih propisa i drugih zakonskih obveza.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo po potrebi, u svrhu ispunjenja ugovornog odnosa ili zakonske obveze. Vremensko razdoblje u kojem pohranjujemo podatke odnosi se na sljedeće kriterije:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza pohranjuju se prema propisanim rokovima
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu prodaje proizvoda i usluga pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinških aktivnosti pohranjujemo dok ne povučete svoj pristanak, odjavite se ili zatražite brisanje pretplate ili nakon određenog razdoblja neaktivnosti
 • Osobni podaci se brišu nakon raskida ugovornog ili radnog odnosa, odnosno nakon isteka svih zakonskih obveza, osim u slučaju da je pokrenut sudski ili drugi sličan postupak koji zahtijeva skrbništvo nad podacima

Na kraju razdoblja pohrane osobne podatke uklanjamo iz sustava i arhiviramo ih ili ih pretvaramo u anonimne podatke kako vas više ne bismo mogli identificirati.

Dijeljenje osobnih podataka

Infomaas može dijeliti osobne podatke na temelju svog legitimnog interesa između članova, koji ih također mogu obrađivati radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprječavanja zlouporabe, poboljšanja proizvoda i usluga ili na temelju privole.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim stranama isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako za to postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje temeljeno na zakonu
 • ako angažiramo drugu osobu za obavljanje određenih poslova, kao što su podizvođači
 • ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama na izvršenje ugovora s ispitanikom
 • u slučaju promjene vlasničke strukture povezanih društava Infomaasa u budućnosti, možemo prenijeti osobne podatke novim povezanim društvima ili trećim osobama u svrhu obavljanja poslova na temelju privole ispitanika.

Takve treće strane uključuju:

 • Zakonodavna, nadzorna i regulatorna tijela unutar i izvan područja Republike Hrvatske i unutar EU
 • Financijske institucije s kojima Infomaas surađuje
 • Revizori i druga tijela ovlaštena za reviziju
 • Angažiranje dobavljača za obavljanje usluga u ime i za račun Infomaas, za izvršenje obveza iz ugovora s tuženicima
 • Ostale agencije, ustanove, udruge, osiguravajuća društva i tvrtke partneri s kojima Infomaas ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji na temelju kojeg poslovni korisnici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje pružamo.

Voditelj obrade podataka

Ukoliko smatrate da osobne podatke obrađujemo suprotno propisima o zaštiti osobnih podataka, molimo Vas da nas o tome pismeno obavijestite

Adresa: Stepinčeva 53, 21000 Split, Hrvatska ili putem

Adrese E-pošte: gdpr@infomaas.com

Svoj prigovor možete poslati i hrvatskom nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10000 Zagreb
Hrvatska

Ugrađeni sadržaj s drugih mrežnih stranica

Članci na ovoj stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj s druge internet stranice ponaša se slično kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu.


Ove web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na to web mjesto.

Koja prava imate nad svojim podacima?

Ako imate korisnički račun ili koristite naše usluge i/ili proizvode, možete zatražiti da primite datoteku osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve informacije koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti da izbrišemo sve osobne podatke koje imamo o vama. Ne uključuje podatke koje moramo čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.